چاپ کتاب با تیراژ کم

تیراژ کتاب بخصوص زمانی که نویسنده قرار است هزینه چاپ را بپردازد از اهمیت بالایی برخوردار می شود. چاپ کتاب با تیراژ کم می تواند کمک موثری در کم کردن هزینه چاپ داشته باشد.

پاره ای از انتشاراتی ها مشکلی با چاپ کتاب با تیراژ کم ندارند و به هر تعداد و میزانی که مد نظر باشد چاپ می کنند، اما عده ای حداقل تیراژ تعیین کرده و بر اساس آن سفارش می پذیرند.

چاپ کتاب با تیراژ کم

یکی از راهکارها برای چاپ کتاب با تیراژ کم ، استفاده از روش ناشر مولف است.

در این روش نویسنده خود مراحل صدور مجوز و چاپ را بر عهده گرفته و به میزان دلخواه چاپ می کند.

در روش ناشر مولف، نویسنده حتی میتواند یک یا دوجلد چاپ کرده و در صورت تمایل مقدار بیشتری چاپ کند.

سایت مولف یار در صورت نیاز به صورت کاملا رایگان تمام مراحل دریافت مجوز و غیره را انجام داده و نویسنده را در امر چاپ کتاب با تیراژ کم یاری می رساند