چاپ رمان

چاپ رمان بدون هزینه یکی از دغدغه های اصلی نویسندگان است. هزینه بالای چاپ و برگشت ناپذیری هزینه انجام شده مشکلی عمده برای بسیاری از نویسندگان و هنرمندان است که گاهی موجب می شود رمان ها و داستانهایی بسیار بار ارزش در گوشه خانه مانده و هیچ گاه در اختیار مخاطبین قرار نگیرد. غالب افرادی … ادامه خواندن چاپ رمان